Zasadnicza różnica – wypadek i stłuczka

Post dodany: w kategorii: porady.

Często można się spotkać z myleniem dwóch istotnych pojęć występujących w języku polskim, jakim są ,,wypadek” i „stłuczka”/ ,,kolizja”. Jednak warto zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę między tymi dwoma pojęciami. Jest to szczególnie istotne w przypadku rozróżnienia czynności, jakie musimy wykonać w sytuacji wystąpienia takowego zdarzenia.

Wypadek, czy kolizja?

Na samym początku należy zaznaczyć, że wypadek to znacznie poważniejsza sprawa. Co prawda oba przypadki to zdarzenia drogowe, które są spowodowane nieumyślnie przez uczestnika lub uczestników ruchu, jednakże w przypadku wypadku skutkiem jest uszkodzenie ciała lub destabilizacja zdrowia co najmniej jednej osoby na okres nie krótszy niż 7 dni (co stwierdza biegły sądowy lekarz w opinii sądowo-lekarskiej) lub śmierć jednego z uczestników wypadku. Kolizja natomiast ma znacznie łagodniejszy wymiar, ponieważ mamy tu do czynienia jedynie z utratą mienia- uszkodzenie pojazdu, płotu, czy też bagażu, jak również uszkodzenie ciała, czy też destabilizację zdrowia przez co najmniej jedną osobę na okres nie dłuższy niż 7 dni. Główną cechą kolizji jest więc brak poważnych szkód na ludziach.

Należy jednak zaznaczyć, że prawo nie określa pojęcia „kolizja”, więc jest to jedynie zwrot potoczny, którego na co dzień używają kierowcy, policja, czy ubezpieczyciele. Nie występuje więc ono w żadnym z Kodeksów. Pojęcie stłuczki przyjęło się z racji zbyt ogólnego znaczenia słowa wypadek. Chodzi tu więc jedynie o wygodę w mówieniu o wypadku bez ofiar – kolizję.

Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Postępowanie

Jednak nie tylko różnice prawne stanowią w tym przypadku różnicę, zasadnicza rozbieżność występuje również w postępowaniu zaraz po wydarzeniu się danego zdarzenia. Jeśli dochodzi do niewielkiej stłuczki jesteśmy zobowiązani bezzwłocznie usunąć pojazd na pobocze, aby nie utrudniał on ruchu innym pojazdom, jeśli nie spełnimy tego warunku, możemy narazić się na otrzymanie mandatu karnego za utrudnianie lub tamowanie ruchu na drodze. W sytuacji, gdy mamy natomiast do czynienia z ofiarami śmiertelnymi lub osobami rannymi musimy pamiętać, że nie wolno nam przestawiać pojazdów. Musimy w pierwszej kolejności zadbać o nasze bezpieczeństwo poprzez zastosowanie trójkąta ostrzegawczego i włączenie świateł awaryjnych, a następnie jesteśmy zobowiązani do udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadku.

Służby

Wiele osób zastanawia się również, w jakich przypadkach należy wezwać pomoc w postaci Policji, Pogotowia, czy może nawet Straży Pożarnej. Rozwiewając więc Państwa wątpliwości stwierdzamy, iż w przypadku wypadku, mamy obowiązek zgłoszenia takowej sprawy do odpowiednich służb. W takim razie należy ocenić liczbę rannych, ich obrażenia, środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym, a następnie zatelefonować pod jeden z wybranych numerów alarmowych:

112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowych

997 – Policja

998 – Straż Pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe

Natomiast w przypadku zwykłej kolizji, jeśli nie mamy wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą, nie ma konieczności wzywania Policji. Jednakże w przypadku, gdy mamy podejrzenie, że kierowca biorący udział w stłuczce jest pod wpływem alkoholu, należy niezwłocznie zawiadomić o tym Policję.

Dane świadków i osób uczestniczących

W związku ze stresem, jaki zazwyczaj towarzyszy w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek kolizji, czy wypadkowi, często zapominamy o najważniejszym, czyli informacjach, jakie mogą nam, Policji i ubezpieczycielowi pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzeń, określeniu sprawcy, czy zwyczajnie wypłaceniu w późniejszym czasie odszkodowania. Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem, zaraz po udzieleniu niezbędnej pomocy poszkodowanym, musimy zatroszczyć się o spisanie danych personalnych świadków wypadku, jest to szczególnie istotne, jeśli nie mogą oni pozostać do przyjazdu służb. Tym samym jesteśmy zobowiązani podać swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela (z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC) w przypadku, gdy zażąda tego inna osoba uczestnicząca w zdarzeniu.

Kolizja nie różni się niczym od wypadku, jeśli chodzi o obowiązek podania potrzebnych danych personalnych, jednakże w tej sytuacji dodatkowo musimy spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym, jeśli na miejsce nie została wezwana Policja. Przyda się to oczywiście w przypadku dochodzenia roszczeń z polisy przez poszkodowanego. Taki formularz można wydrukować, jak również możemy sporządzić go sami.

Warto również udokumentować miejsce zdarzenie i uszkodzone pojazdy na zdjęciach, co jest przydatne i w przypadku kolizji i wypadku drogowego.