Oświadczenie sprawcy kolizji

Post dodany: w kategorii: porady.

Kolizja drogowa to nie koniec świata, nie wpadaj więc w panikę! Przy drobnej stłuczce i oczywistym sprawcy nie warto nawet wzywać Policji, to nie tylko dodatkowy stres, ale również koszty i punkty karne. Szybszym sposobem na rozwiązanie sprawy będzie więc usunięcie pojazdów w bezpieczne miejsce niezagrażające ruchowi drogowemu i spisanie stosownego oświadczenia.

Kolizje to dość częste zdarzenia na drodze, które są spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu. Skutkiem takowego zdarzenia są straty materialne takie jak uszkodzenia pojazdu, czy przedmiotów typu słupku drogowe, czy płoty, a w poważniejszych przypadkach obrażenia ciała lub destabilizację zdrowia na okres poniżej 7 dni.

Warto mieć go przy sobie

Jednakże nie każde takie zdarzenie musi skutkować powiadomieniem Policji. Furtkę umożliwia formularz oświadczenia sprawcy kolizji, który wypełnia się rzetelnie zaraz po zdarzeniu, aby bez konieczności wzywaniu służb rozejść się, tym samym gwarantując sobie możliwość uzyskania odszkodowania. Dlatego też warto mieć przygotowane w schowku gotowe oświadczenie, aby zawsze być przygotowanym na najgorsze.

Jeśli jednak zdarzyło się tak, że nie wozisz ze sobą takiego gotowego formularza, musisz pamiętać o tym, co musi się znajdować na oświadczeniu, aby w razie ,,stłuczki” mieć świadomość tego, co musi zawierać oświadczenia. Szczególnie istotne jest spisanie wszystkich potrzebnych danych ze szczególną dokładnością, w przeciwnym razie może zdarzyć się sytuacja, w której ubezpieczyciel nie będzie chciał nam wypłacić odszkodowania z racji popełnionych błędów.

Jakie są przeciwskazania?

Jest kilka punktów, które automatycznie wykluczają sytuację spisania takowego formularza. Wiąże się to oczywiście z koniecznością wezwania Policji, pamiętaj, że w tych przypadkach nie ma możliwości spisania oświadczenia. Koniecznie zadzwoń pod numer 997 / 112, gdy:

1.

Podejrzewasz, że uczestnik zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub innych używek

2.

Jedna ze stron odmawia okazania dokumentów, bądź przedstawia fałszywe ,,papiery” lub nie posiada ich wcale. Do takowych dokumentów zalicza się:
DOWÓD OSOBISTY

PRAWO JAZDY

DOWÓD REJESTRACYJNY
(z aktualnym badaniem technicznym)

AKTUALNĄ POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ

3.

Istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez jednego z kierowców biorącego udział w zdarzeniu, mowa tu o prowadzeniu kradzionego samochodu, czy też umyślne spowodowanie kolizji mającą na celu uzyskanie odszkodowania z ubezpieczalni rzekomego sprawcy – tak naprawdę poszkodowanego

4.

Ustalenie sprawcy jest niemożliwe lub strony nie zgadzają się z wersjami przedstawianymi przez druga stronę

5.

Sprawca ucieka z miejsca zdarzenia

Im więcej, tym lepiej

Mowa tu oczywiście o zdjęciach, a nie rysach na Twoim samochodzie. W sytuacji, gdy decydujemy się na ugodowe załatwienie „sprawy” warto zabezpieczyć się zdjęciami wykonanymi chociażby telefonem komórkowym. Pozwoli to na udokumentowanie nie tylko uszkodzeń samochodu, ale również miejsca zdarzenia i okoliczności, w jakich zdarzyła się cała kolizja.

Najważniejsze informacje

Jeśli mamy pod ręką kartkę i długopis, możemy zabrać się za zbieranie danych. Na oświadczeniu muszą się znaleźć takie informacje jak:

 • Imię i nazwisko sprawcy i poszkodowanego
 • Numery PESEL
 • Adresy zamieszkania obu kierowców
 • Numery dowodów osobistych
 • Numer oraz organ wydający prawo jazdy obu uczestników zdarzenia
 • Marki samochodów oraz numery rejestracyjne obu pojazdów
 • Numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwa ubezpieczyciela (warto również spisać z dokumentu również numer telefonu, aby później nie zawracać sobie głowy szukaniem go w Internecie)
 • Jasne oświadczenie nie pozostawiające żadnej wątpliwości, kto jest sprawcą kolizji. Warto użyć w tym miejscu zwrotu ,, przyznaję się do spowodowania kolizji” bądź też ,, poczuwam się do odpowiedzialności” itp.,
 • Prosty szkic sytuacyjny i opis zdarzenia
 • Data oraz miejsce sporządzenia dokumentu
 • Czytelne podpisy obu kierowców

Jak widać spisanie oświadczenia nie wymaga szczególnych zdolności, należy jedynie pamiętać o tym, jakie dane spisać, by nie zostać później ,,na lodzie”. Pamiętajmy, że jeśli dokładniej opiszemy sytuację i zrobimy więcej zdjęć, możemy ułatwić sobie sprawę w przypadku próby wyłudzenia, bądź też zaniżenia wartości. Wszystkie potrzebne szczegóły, dużo zdjęć i protokół sporządzony własnoręcznie przez sprawcę wypadku pozwolą nam zminimalizować ryzyko ,,przekrętu”. Dlatego lepiej chwilę dłużej spędzić nad uzupełnianiem protokołu, niż później stracić możliwość uzyskania odszkodowania.