Opis zdarzenia wypadku drogowego – jak go napisać?

Post dodany: w kategorii: porady.

Oświadczenie o przebiegu zdarzenia wypadku drogowego pisze się w przypadku małych strat powstałych w wyniku kolizji. Co powinno się w nim znaleźć? Sprawdź.

Nie każdy kierowca zdaje sobie sprawę z tego, że w przypadku kolizji – czyli stłuczek drogowych o małej szkodliwości – nie ma obowiązku wzywania policji. Kierowcy mogą między sobą uzgodnić jak wyglądało zdarzenie i opisać je w stosownym oświadczeniu, które zostanie przekazane ubezpieczycielowi. Dzięki temu sprawca nie zostanie ukarany mandatem lub punktami karnymi, a ofiara nie będzie zobowiązana czekać na przyjazd policji. Trudu zaoszczędzimy również samej policji, która będzie mogła przekierować swoje jednostki do bardziej wymagających zdarzeń.

Kolizja a wypadek – kiedy jesteśmy zobowiązani wezwać policję?

Jak odróżnić wypadek od kolizji? Jest to tak naprawdę bardzo łatwe. W przypadku kolizji obserwujemy straty materialne, gdy dochodzi do wypadku poszkodowani są również ludzie. Niezależnie wtedy już od wysokości poniesionych strat materialnych, gdy ktoś został ranny – dotkliwie lub lekko – konieczne jest wezwanie służb. Przy wypadku strony muszą określić szczegółowo okoliczności zdarzenia, a także to, kto w jego wyniku stał się ofiarą i sprawcą. Policja pomoże w sformułowanie właściwej wersji zdarzeń, dlatego jej obecność jest niezbędna.

Gdy na miejscu zdarzenia nie ma osób rannych lub zabitych, jego uczestnicy mogą samodzielnie spisać oświadczenie o przebiegu zdarzeń.

Jak powinno wyglądać oświadczenie?

Oświadczenie jest podstawowym dokumentem dla poszkodowanego, który ubiega się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Oświadczenie dzielimy na kilka części, dzięki czemu w toku postępowania ubiegania się o odszkodowanie pracownikom ubezpieczyciela znacznie łatwiej będzie zapoznać się z dokumentacją, co sprawi, że poszkodowany szybciej uzyska należne mu pieniądze.

W pierwszej części oświadczenia należy opisać okoliczności, w jakich doszło do wypadku. Należy również określić, w jakiej pozycji znajdował się poszkodowany i gdzie się znajdował. W tym miejscu wskazujemy na datę i najlepiej jak najbardziej dokładną godzinę wystąpienia zdarzenia, a także czynność, jaką wykonywaliśmy, kiedy do niego doszło – jechaliśmy samochodem, skręcaliśmy, staliśmy na światłach, przechodziliśmy przez pasy. Opisujemy również pokrótce samo zdarzenie – nadjechanie samochodu, uderzenie innego auta, wtargnięcie pieszego.

W drugiej części oświadczenia opisujemy straty jakich doznaliśmy na skutek kolizji. Jeśli zostało uszkodzone nasze auto/rower wskazujemy, jakie jego części zostały zniszczone i jaki jest zakres zniszczeń. Pozwoli nam to na uzyskanie należnego nam odszkodowania.

Oświadczenie spisujemy również w przypadku wypadku. Jednak – tak, jak wspominaliśmy wcześniej – w asyście policji. Jeśli na skutek zdarzenia zostaliśmy ranni opisujemy ten fakt również w drugiej części oświadczenia. W tym miejscu pokrótce wskazujemy także na fakt, w jaki sposób uzyskaliśmy pomoc lekarską.

Część trzecia będzie dotyczyć konsekwencji związanych ze stratą materialną lub uszczerbkiem na zdrowiu. Będziemy w niej opisywać jakie konsekwencje miało dla nas zdarzenie – musieliśmy udać się do warsztatu, wymienić części, czy też (w przypadku wypadku) zostaliśmy skierowani na rehabilitację. W części trzeciej dobrze jest nadmienić również informację o czasie naprawy/powrotu do zdrowia, a także wskazać, czy jest ona kontynuowana, czy została zakończona.

W części czwartej opisujemy dalsze konsekwencje powypadkowe. Tzn. nasz samochód został uszkodzony i nie mamy możliwości dojechania do pracy, co utrudnia nam zarabianie pieniędzy lub doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, który jest dla nas równie szkodliwy. Tę część uzupełniamy również w przypadku, gdy konsekwencje po zdarzeniu drogowym są mniej dotkliwe dla poszkodowanego.

Oświadczenie musi być zakończone podsumowaniem. W nim zamieszczamy końcowe wnioski o wpływie zdarzenie na nasze obecne życie.

O czym warto pamiętać przy konstruowaniu opisu zdarzenia wypadku drogowego?

Jeśli na miejscu mamy ze sobą telefon z aparatem fotograficznym, to będziemy mogli zebrać kolejną garść dowodów, która pozwoli nam w uzyskaniu odszkodowania. Wykonajmy zdjęcia uszkodzeń, a także ustawienia pojazdów. Postarajmy się, żeby były one jak najbardziej widoczne. Uprzedźmy również sprawcę, że pojazdy powinny pozostać w niezmienionej pozycji do czasu sporządzenia stosownej dokumentacji i ustalenia wersji zdarzeń lub – w przypadku wypadku – przyjazdu policji.

Innymi elementami, które należy sfotografować są światła, drzewa, czy przedmioty, które również mogą posłużyć jako dowód w sprawie. Gdy już dokonamy stosownych fotografii powinniśmy usunąć samochody z drogi, aby nie powodowały zagrożenia dla ruchu lub jego utrudnień. Przy wykonywaniu zdjęć zachowajmy również szczególną ostrożność, aby nie zostać potrąconym przez innych uczestników ruchu.

Oświadczenie musi zostać podpisane przez obie strony. W innym przypadku możesz mieć trudności z odzyskaniem należnych Ci pieniędzy z odszkodowania.

Gdy sprawca próbuje zrzucić część winy na Ciebie, zadzwoń po policję. Funkcjonariusze pomogą Ci w kwestiach spornych i rozstrzygną winę poszczególnych kierowców. O pomoc policji warto również poprosić w momencie, gdy obawiamy się, że sprawca będzie się próbował wyprzeć winy w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Na co należy uważać?

Do rzadkości nie należą sytuacje, gdy sprawca jest w kolizję wrabiany. Jeśli masz podejrzenia, że „ofiara” próbuje Cię naciągnąć, to koniecznie wezwij policję. Postaraj się również zebrać nazwiska świadków i ich numery telefonów. Ich zeznanie może Ci pomóc w pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy.

Kolejną rzeczą, jaka powinna wzbudzić nasze zastrzeżenia jest kierowca pod wpływem alkoholu. Jeśli wyczuwamy od uczestnika wypadku alkohol lub podejrzewamy zażycie narkotyków również powinniśmy koniecznie wezwać policję.

Warto również w takich sprawach unikać pośpiechu, gdyż może to spowodować, że ostatecznie będziemy poszkodowani i nie uzyskamy odpowiedniego zadośćuczynienia za dokonane zniszczenia. W przypadku unieruchomienia pojazdu dobrze jest mieć w swoich kontaktach numer do pomocy drogowej – takiej jak nasza. Jeśli spotkał Cię nieprzyjemny wypadek lub kolizja zadzwoń do nas – pomożemy Ci z holowaniem, jak i naprawą auta.