Oświadczenie sprawcy kolizji

Posted by & filed under porady.

Kolizja drogowa to nie koniec świata, nie wpadaj więc w panikę! Przy drobnej stłuczce i oczywistym sprawcy nie warto nawet wzywać Policji, to nie tylko dodatkowy stres, ale również koszty i punkty karne. Szybszym sposobem na rozwiązanie sprawy będzie więc usunięcie pojazdów w bezpieczne miejsce niezagrażające ruchowi drogowemu i spisanie stosownego oświadczenia.

Zasadnicza różnica – wypadek i stłuczka

Posted by & filed under porady.

Często można się spotkać z myleniem dwóch istotnych pojęć występujących w języku polskim, jakim są ,,wypadek” i „stłuczka”/ ,,kolizja”. Jednak warto zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę między tymi dwoma pojęciami. Jest to szczególnie istotne w przypadku rozróżnienia czynności, jakie musimy wykonać w sytuacji wystąpienia takowego zdarzenia.